Forsøg med pille der forhindrer HIV, i Danmark

Pillen PrEP der forhindrer smitte med Hiv testes nu i Danmark. Pillen har været godkendt i USA siden 2012, og der er derfor stor sikkerhed for at pillen virker som den skal. Vi skal dog i Danmark finde ud af hvordan vi ønsker at bruge pillen, for den er meget dyr, og derfor kan den ikke gives til alle.

PrEP-pillen, et medicinsk vidunder?

PrEP-pillen virker rigtig godt medicinsk, og har kun få og mindre bivirkninger som rundtossethed, og diarré, som kan ske i perioder, men ingen typiske permanente bivirkninger er blevet set. Derfor virker det også som at at pillen er det vidunder der skal til for at udrydde Hiv. Denne diskussion har netop været taget i UK i 2016, hvor National Health Service (NHS) har taget den påstand at det var samfundet der skulle betale for brugen af PrEP, men hvor dette blev afvist. Grunden er at pillen koster godt 50.000 kr., om året at bruge. Så selvom pillen er et medicinsk vidunder, er det langt fra sikkert at samfundet kan og vil betale prisen. Det er endvidere estimeret at PrEP-pillen har en virkningsgrad på 99%, hvis den tages hver dag, men hvis den ikke tages hver dag, er effektiviteten lavere. Dermed er virkningsgraden overfor HIV på samme niveau som kondomer der beskytter  effektivt mod HIV, hvis de bruges hver gang.

Hvem kan bruge PrEP, og hvem kan ikke?

PrEP-pillen kan bruges af både mænd og kvinder, men må ikke bruges af personer der allerede har HIV, og heller ikke af personer der har nyreproblemer eller Hepatitis B. Mindreårige og gravide frarådes at bruge pillen. Det anbefales at især personer der har en livsstil der giver stor risiko for HIV, og dermed vil have stor fordel af PrEP-pillen, skal modtage den som et tilbud fra samfundet.

Hvor er PrEP-pillen godkendt?

Udbredelsen af PrEP-pillen i verden, er sådan set stor, og Danmark er bestemt ikke et foregangsland på området, hvilket skyldes en række grunde vi kigger på i denne artikel.

Udbredelse er pr. august 2017 som følger:

File:Pre-exposure prophylaxis status map.svg

  Approved
  Approved for off-label use
  Ongoing and planned demonstration projects
  Completed demonstration projects
  No planned demonstration project
  No data

In the United Kingdom, Scotland was the only nation to approve the use of PReP

Hvor langt er vi i Danmark?

I Danmark har vi ikke tidligere haft godkendt PrEP-pillen. Dette skyldes at vi i Danmark har et samfund hvor velfærdssamfundet betaler den største andel af den medicin vi bruger. Derfor skal der diskuteres mere end om medicinen virker efter hensigten. Det skal overvejes hvordan betalingen skal foretages, og om vi ønsker at udrydde HIV fuldstændigt i Danmark, ved at give alle mulighed for at tage pillen. Vi skal også have fundet ud af hvordan sundhedsvæsenet skal sættes op til mest effektivt at udføre arbejdet med PrEP-pille. Det er på denne baggrund at et PrEP-forsøg nu er startet i Danmark.

Diskussionen er påbegyndt i UK, England, men kommer til at fortsætte i Danmark i den nærmeste fremtid.

Kommer vi til at få PrEP-pillen udbredt i Danmark?

At udrydde HIV fuldstændigt lyder som en rigtig god idé ved første øjekast, for HIV er en rigtig skidt ting. Men når man tillægger at vi lever et samfund der er åbent overfor udlandet, og at HIV derfor let vil brede sig til Danmark igennem danskere der har ubeskyttet sex med udlændinge, så må man konstatere at en komplet udryddelse af HIV i Danmark ikke er mulig. Man kunne i stedet få nedsat antallet af HIV-tilfælde ganske meget, i en periode, da danskere ikke i samme grad ville smitte hinanden. Men efter den periode, vil sygdommen igen have spredt sig til et antal der gør at vi hurtigt ville være tilbage på det niveau der fandtes før “udryddelsen”. Når man dertil ligger at HIV-beskyttelsen koster godt 50.000 kr pr. år pr. menneske der skal beskyttes, så vil udgiften være ekstrem stor. Man skal nok også overveje at hvis det lykkedes at få “udryddet” HIV i Danmark, så ville mange af den næste generations unge, ikke være vant til at bruge prævention – Især kondomer – da trusselsbilledet for kønssygdomme ville være meget nedsat så meget, at det fjerner en stor grund til at bruge kondom. vi vil formentligt også komme i en situation hvor behovet for PrEP-pillen vil vokse eksplosivt, da alle hellere vil tage pillen end at bruge kondomer.

Derfor er det nok en rigtig god idé at bruge PrEP-pillen i specielle indsats-områder, hvor man ved at der er store problemer med HIV. Det er i f.eks. Bøssesamfundet, og narkomaner, samt i prostitutionsmiljøet. De mennesker vil have meget stor gavn og effekt af PrEP-pillen, men omvendt vil de også udnytte velfærdssamfundet, og give det ekstremt store omkostninger ved enten at få HIV eller ved at kræve en PrEP-pille. Som Kenneth Engbjerg siger “Jeg kan godt se, at du siger, det er dyrt, men får jeg hiv er det også dyrt”, hvormed han påtvinger velfærdssamfundet at betale for hans lyster. Dette bliver netop dilemmaet. Hvem skal betale for at én som Kenneth ikke altid husker sit kondom?

Vores velfærdssamfund bliver presset, hvis der skal betales for PrEP-piller til bare 100.000 mennesker, som nok er det antal mennesker, som er i den største seksuelle risiko, ja så er det 5 mia. kr. pr. år, der skal findes til det i forvejen meget pressede sundhedsvæsen.

Løsningen bliver nok at vi får en kombination af selv-betaling og enkelte grupper der får medicinen gratis. Dermed vil udgiften blive en del lavere. De øvrige grupper, må vi i stedet lære at bruge kondomer, som er så billige at det er en langt mere effektiv løsning, som også beskytter mod de andre kønssygdomme, og uønsket graviditet. På den måde ligger vi ansvaret hos den enkelte, og udgiften bliver meget lavere.

Man skal huske på at i dag er 90% af HIV-smittede behandlede i en sådan grad at de ikke er i stand til at overføre HIV til andre. Man kan altså efterbehandle HIV-smittede, i en sådan grad at de syge ikke vil mærke noget til sygdommen, og andre heller ikke vil. Er dette dermed en løsning vi allerede har for HIV? Aids-fondet, mener at vi skal bruge begge former, for at komme HIV helt til livs, og det er forståeligt at personer der ikke ved de har HIV (de sidste 10%) stadig vil smitte. Men er det god Cost-benefit? Og hvad med moralen, den vil som tidligere nævnt stille mange sådan at de vil overlade deres egne risici til samfundet og dermed slippe ansvarsfølelsen for egen sundhed.

Alternativer til PrEP

Man skal huske på at PrEP-pillen har et rigtig godt alternativ, der har virket og eksisteret i århundreder. Det er kondomer. For den pris man skal betale for 1 års forbrug af PrEP-piller kan man købe mere end 100 års forbrug af kondomer. Så de der bør få PrEP-pillen, kan vel nøjes med kondomer, eller selv betale? Denne diskussion bliver vi nødt til at tage i Danmark, hvor velfærdssamfundets udgifter risikerer at eksplodere, hvertfald indenfor sundhedssektoren, hvor der konstant opfindes nye muligheder for at beskytte sig mod risici, og hvor den enkelte er nærmest til at bestemme hvor stor en udgift man ønsker at pålægge velfærdssamfundet. I tilfældet med Kenneth der ikke altid husker sit kondom, kan vi spørge os selv om vi virkelig har lyst til at investere minimum 50.000 x 10 år = 500.000 kr., fordi han glemmer at bruge kondomer. Og når vi skuer over en hel befolkning, bliver dette så for stort til at vi har råd til at hjælpe? Aids-fondet mener uden tvivl at vi skal udbrede PrEP-pillen i Danmark, og den skal indgå i en pakke af tilbud til udsatte. Men Aids-fondet er jo heller ikke dem der skal få sundhedsvæsenets økonomi til at hænge sammen, men alene dem der er interesserede i at udrydde AIDS, og dermed HIV.